Wrakingsverzoek Viruswaanzin afgewezen

Jeroen Pols: “Teleurgesteld maar toch hoopvol”

Rotterdam – 7 juli 2020 – De rechtbank Den Haag wijst het wrakingsverzoek van Viruswaanzin af.

De wrakingskamer ziet in het eerdere vonnis van rechter Hoekstra-Van Vliet geen aanleiding voor toewijzing van het verzoek.

Ook de houding van de rechter ter zitting van het kort geding op 25 juni biedt volgens de uitspraak geen aanknopingspunt voor een vermoeden van vooringenomenheid. 

Viruswaanzin is teleurgesteld over de afwijzing van het wrakingsverzoek. Deze uitspraak lag volgens Jeroen Pols echter wel in de lijn van de verwachtingen:

“In 2019 waren er 693 wrakingsverzoeken waarvan er twintig toegewezen werden.” Pols vindt het overigens positief dat Hoekstra-Van Vliet persoonlijk verscheen op de wrakingszitting. “

De meeste rechters schrijven een verweerschrift en komen zelf niet. Zij is daar toch maar gaan zitten. Dat toont ruggengraat”, aldus Pols.

Pols denkt dat het wrakingsverzoek desondanks zin heeft gehad. “Inmiddels blijkt dat de Staat de rechtbank misleid heeft tijdens de zitting op 25 juni.

Zij weigerden om te reageren op de vraag hoe gevaarlijk het virus nu eigenlijk is. Dit zou volgens de landsadvocaat pas over een paar maanden te beantwoorden zijn.

Dat vonden wij heel merkwaardig want daar gaat dit kort geding juist over. Tot onze grote verrassing kwam de minister een paar uur na de zitting met een brief naar aanleiding van Kamervragen: het COVID-19-virus is aanzienlijk minder gevaarlijk dan de griepepidemie van 2017-18. Het sterftecijfer van mensen die met het virus geïnfecteerd zijn, was toen 1%.

Bij dit virus ligt het sterftecijfer ruim onder de 1%. Hiermee is ons standpunt bevestigd, namelijk dat COVID-19 geen killervirus is. Deze informatie kan de rechter nog meenemen in het vonnis.

Dit was zonder wrakingsverzoek niet mogelijk was.

Wij zijn dus hoopvol”, aldus Pols.

Viruswaanzin is een beweging van juristen, artsen, wetenschappers en bezorgde burgers die eisen dat alle maatregelen tegen het COVID-19-virus onmiddellijk beëindigd worden en de voorgenomen noodwet definitief van tafel gaat.  

Ook eist de beweging transparantie over het gevoerde beleid. De maatregelen missen volgens Viruswaanzin elke rationaliteit met desastreuze gevolgen voor de samenleving, economie en rechtsstaat. D

e organisatie meent dat er meer dodelijke slachtoffers vallen als direct gevolg van de maatregelen dan door het virus zelf.

Meer lezen:

595042 beslissing wr

Behandeling wrakingskamer maandag 6 juli 2020 9.00 uur

Behandeling wrakingskamer maandag 6 juli 2020 9.00 uur

Zitting te volgen via livestream Viruswaanzin heeft afgelopen week de voorzieningenrechter mr. S.J. Hoekstra-Van Vliet gewraakt. De…

Lees meer

.

De Duitse Jaap van Dissel en zijn gouden handel

Christan Drosten verdient een vermogen met COVID-19-test

Door Mr. Jeroen Pols

De Duitse Jaap Van Dissel, Christan Drosten, ontwikkelde tijdens werktijd bij zijn werkgever een PCR COVID-19-test. Daarmee was het intellectuele eigendom eigenlijk van het Charité Academisch Medisch Centrum Berlijn.

Drosten bracht zijn werkgever echter nooit op de hoogte en leverde razendsnel de blauwdruk aan de WHO. Bij de ontwikkeling van de test is ook het “kleine” bedrijf TIB Molbiol Syntheselabor GmbH met een jaarlijkse winst van 7,3 miljoen euro betrokken.

Hoewel directeur Olfert Landt zegt geen vriendschap te onderhouden met Drosten, is het duo al 17 jaar steeds de eerste die met een test komt. Zo lukte dit kunstje eerder onder meer bij de vogelgriep, varkensgriep, MERS en ZIKA. De Charité betaalt intussen echter het volle pond voor de test.

Erik R. Fisch en Jens Wernicke publiceerden op de website Rubikon.news een artikel waarin zij zich afvragen welk spel gespeeld wordt tussen Drosten, de Charité en TIB Molbiol.

Zo ontwikkelde Drosten in 2003 op dezelfde wijze de SARS-CoV-testkit die onmiddellijk gepatenteerd werd voor Artus GmbH, een spin-off van zijn toenmalige werkgever Bernhard Nocht-Institut.

Met alle volgende virussen kwamen er razendsnel slimme tests, in 2003: SARS-CoV (2003), vogelgriep (2005), varkensgriep (2009), chikungunya virus (2009), MERS (2012), ZIKA (2016), gele koorts Brazilië (2017) en SARS-CoV 2 (2020).

De samenwerking met Drosten lijkt lucratief te zijn voor TIB. Het bedrijf met 40 werknemers heeft een omzet van 16,5 miljoen euro per jaar en 55 miljoen euro aan reserves.

Voor 2020 wordt gerekend op een veertig keer zo hoge omzet. De schrijvers van het artikel maken zich grote zorgen over deze belangenverstrengeling. Zo zal de onderneming ook profiteren van de te verwachten tweede golf in de herfst.

Ook vragen de schrijvers zich af hoe het mogelijk is dat de Charité eenvoudigweg afziet van honderden miljoenen aan winsten die ingezet hadden kunnen worden voor publieke doeleinden.  

Dit terwijl de Charité al jarenlang met grote tekorten kampt die met overheidsmiddelen aangevuld worden. Het is duidelijk dat bij de coronacrisis grote financiële belangen meespelen.

Overigens is blijkens een publicatie op Eurosurveillance ook Marion Koopmans betrokken bij de ontwikkeling van de test.(1) Zij heeft zitting in het OMT en is daarmee medeverantwoordelijk voor het Nederlandse beleid.

Dat echter de personen die het beleid vormgeven miljoenen verdienen terwijl de samenleving naar de afgrond glijdt, is een nieuw ethisch dieptepunt in deze crisis.

Meer lezen:

Van Dissel: “COVID-19 ongevaarlijk voor 98% van de mensen”

Gemiddelde leeftijd overledenen boven 80 jaar

Door mr. Jeroen Pols

In de technische briefing die Van Dissel op 25 juni aan de Tweede Kamer gaf, volgt dat 98 procent van de mensen die geïnfecteerd raakt, geen tot nauwelijks ziekteverschijnselen heeft.  Van de duizend mensen die het virus krijgen, belanden 3,5 mensen op de intensive care.

Vrijwel alle overledenen onder de 70 jaar hadden een of meer ernstige onderliggende aandoeningen. Het merendeel had ernstige hartaandoeningen. Met deze cijfers kan het RIVM niet langer volhouden dat COVID-19 gevaarlijker is dan een gemiddelde griepgolf.

Opvallend is dat het RIVM nalaat om het percentage van de geïnfecteerden dat overlijdt te vermelden in de overzichten. Ook tijdens de zitting van het kort geding tegen de Nederlandse Staat afgelopen donderdag weigerde het RIVM pertinent om helderheid te verschaffen.

Op basis van dit gegeven kan namelijk de infection fatality rate (IFR) vastgesteld worden. Dit getal is belangrijk om te bepalen welk gevaar een virus daadwerkelijk vormt.

Jeroen Pols van Viruswaanzin: ‘Ter zitting heb ik aan het RIVM gevraagd waarom COVID-19 op lijst A geplaatst is.

Dit is de gevaarlijkste categorie als ebola, pokken en polio. Mensen die dit soort virussen oplopen hebben een kans (IFR) tussen de 10 tot wel 90 procent om te overlijden. Met de getallen die het RIVM nu vrijgegeven heeft, zal de IFR van COVID-19 rond de 0,1 liggen. Dat ligt in de categorie van griep’, aldus Pols.

Ter zitting weigerde de staat zelfs maar een indicatie te geven hoe gevaarlijk COVID-19 daadwerkelijk is.  Pols: ‘Kennelijk zijn er grote belangen om de gecreëerde mythe van COVID-19 als een gevaarlijk virus koste wat kost in stand te houden.’

De WHO heeft zelfs een protocol opgesteld om te bepalen of iemand met COVID-19 is overleden. Deze definitie is zo ruim gesteld dat patiënten die aan kanker of een hartaanval overlijden, als COVID-19-sterfgevallen geregistreerd worden.

Pols: ’Zelfs met deze opgepompte getallen komt het virus niet verder dan een griepgolf’. Volgens de cijfers van het RIVM zijn er 70 personen overleden zonder onderliggende aandoeningen.

Pols vraagt zich dan ook af hoe lang de overheid en de media nog doorgaan met de onjuiste verhalen over dit virus. ‘Het hele land is met deze angstaanjagerij naar de rand van de afgrond gebracht’, aldus Pols.

 Meer lezen:

COVID-19_WebSite_rapport_dagelijks_20200630_1031

technische_briefing_commissie_vws_25_juni_2020_jaap_van_dissel

OMT-advies aanleiding verbod demonstratie

Uitspraak: ‘Hoe groter de groep hoe meer kans op besmetting’

Door mr. Jeroen S. Pols

Zaterdag bevestigde bestuursrechter mr. E.S.G. Jongeneel het verbod van de voor gisteren aangemelde demonstratie in het kort geding tegen de beslissing van de Veiligheidsregio Haaglanden.

 Het verbod is gebaseerd op het kabinetsbeleid waarbij verwezen wordt naar het Outbreak Management Team-advies van 23 juni 2020. Doorslaggevend hierbij is de continuering van de regel om anderhalve meter afstand te bewaren.

“Bij een opkomst van 20 tot 25 duizend bezoekers is dit niet mogelijk op het Malieveld”, aldus de rechter in zijn uitspraak.

Volgens de rechter is er, gelet op het verwachte aantal deelnemers, handhavend optreden van de politie nodig. Ook leent een kort geding zich niet om de wetenschappelijke waarden van de adviezen van het OMT te beoordelen.

De door Viruswaanzin aangehaalde grond dat het coronavirus niet gevaarlijker is dan een gemiddelde griepgolf en de aanwezigheid in Nederland zelfs niet meer vastgesteld kan worden, is evenmin aanleiding om anders te oordelen dan bij het vorige verbod van 19 juni 2020.  

In die beslissing heeft de rechter geoordeeld geen aanleiding te zien om de verwijzing van de Veiligheidsregio naar het COVID-19-virus en de daarbij behorende maatregelen onvoldoende te achten als motivering van het belang van de bescherming van de gezondheid.

Volgens Viruswaanzin is het oordeel van de rechter onbegrijpelijk: ‘De beleidsmakers hoeven alleen nog maar te roepen dat er een virus rondwaart en alle grondrechten zijn verdwenen.

Het is kennelijk aan ons te bewijzen dat er geen ramp plaats vindt. Dat is de omgekeerde wereld. En geen van die rechters die zich afvraagt waar die ramp dan te zien is.’ De uitspraak is hieronder te lezen.

TOEZ. UITSPRAAK VOVO ST. VIRUSWAARHEID.NL SGR 20-4354 (1)

Leider VirusWaanzin blijft vechten tegen anderhalvemeter-dictatuur

Omroep PowNed82K weergaven1 dag geledenDit weekend mocht er op het Malieveld niet gedemonstreerd worden tegen de anderhalvemeter-maatregelen van het kabinet.Nieuw2:55WORDT NU AFGESPEELD

Actiegroep Viruswaanzin mikt op 500 demonstraties per week

Rijnmond•534 weergaven17 uur geledenActiegroep Viruswaanzin mikt op grote aantallen demonstraties tegen de coronamaatregelen. De aankondiging komt na de …Nieuw2:16:52WORDT NU AFGESPEELD

Kort Geding Viruswaanzin tegen de Staat en commentaar

Peter Heine•2,1K weergaven5 dagen geledenOp 25 juni 2020 diende een kort geding van Viruswaanzin tegen de Nederlandse Staat vanwege de noodmaatregelen die de regering …Nieuw21:46WORDT NU AFGESPEELD

Rick Kuitems (LNN) spreekt met Willem Engel over de status van Viruswaanzin.nl 30 juni 2020

LNN•1,2K weergaven15 uur geledenRick Kuitems in een open gesprek met Willem Engel over Viruswaanzin.nl na 2 verboden demonstraties…(30 juni 2020)Nieuw1:12:12WORDT NU AFGESPEELD

OPN interview ? met Willem Engel van Viruswaanzin over de geruchten die rondgaan

Onafhankelijke Pers Nederland•3,3K weergaven1 dag geledenEen OPN interview met Willem Engel. Er gaan een aantal geruchten rond over de organisatie Viruswaanzin. Onafhankelijke Pers …Nieuw51:50WORDT NU AFGESPEELD

Gestuntel van RIVM en rechtbank gewraakt: Jeroen Pols, Willem Engel, Miriam Hekker

Cafe Weltschmerz•91K weergaven5 dagen geledenVandaag 25 juni 2020 werd het kortgeding van VirusWaanzin gevoerd tegen de overheid. De ontknoping kwam aan het slot van de …Nieuw16:27WORDT NU AFGESPEELD

RIVM en Kabinet kunnen beleid NIET wetenschappelijk onderbouwen – Viruswaanzin strijd door!

TTM Communicatie•23K weergaven4 dagen geledenHet RIVM en het Kabinet leven in hun eigen waanzin wereld. Ze delen NIET de wetenschappelijk onderbouwing van hun besluiten …Nieuw2:06:34WORDT NU AFGESPEELD

Behandeling kort geding Viruswaanzin tegen de Staat

Haagse rechtbank•5,3K weergaven5 dagen geledenOp donderdag 25 juni 2020 om 11.00 uur behandelde de rechtbank Den Haag het kort geding van Viruswaanzin tegen de Staat.Nieuw2:15:46WORDT NU AFGESPEELD

Kort geding viruswaanzin tegen de Staat

Relevant Today•3,8K weergaven5 dagen geledenRT Dutch was Live Kort geding viruswaanzin tegen de Staat Bijdrage: Käthie Schene & Dwight Serrgio SamsonNieuw14:08WORDT NU AFGESPEELD

Viruswaanzin was live op 21 juni 2020

Peter Heine•2K weergaven1 week geledenKopie van het Facebookbericht van Willem Egel. Met waarschuwingen over verwarrende berichtgevingen en als voorbereiding voor …45:22WORDT NU AFGESPEELD

VIRUSWAANZIN ZOOM MEETING

De Kapitein•3,6K weergaven3 dagen geledenZOOM MEETING VAN 27-06-2020 De beelden komen van de Facebook pagina van VirusWaanzin: …Nieuw11:09WORDT NU AFGESPEELD

Arrestaties en ongeregeldheden bij verboden demonstratie Viruswaanzin in Den Haag! #1121

Emergency Responses Netherlands•6,5K weergaven2 dagen geledenDatum: 28-06-2020, te Den Haag Hier ziet u: Arrestaties en ongeregeldheden bij verboden demonstratie Viruswaanzin in Den …Nieuw1:04:51WORDT NU AFGESPEELD

Viruswaanzin.nl incl @mauricedehond kort geding tegen Corona maatregelen overheid NL& Belgie

Vincent Everts•77K weergavenGestreamd: 3 weken geledenDe groep Viruswaanzin.nl die bestaat uit Willem Engel Bio Farmaceutisch wetenschapper & dansleraarm Mr Jeroen Pols en …40:27WORDT NU AFGESPEELD

Viruswaanzin in Kort Geding tegen de Staat – Verslag vanuit de Rechtszaal

Potkaars podcast•12K weergaven5 dagen geledenOp 25 juni diende het kort geding tegen de Staat over de noodverordeningen en de nieuwe spoedwet rond Corona. Ik was bij dat …Nieuw44:03WORDT NU AFGESPEELD

VIRUSWAANZIN ZOOM Meeting 28-06-2020

De Kapitein•2,1K weergaven2 dagen geledenZOOM MEETING VAN 28-06-2020 De beelden komen van de Facebook pagina van VirusWaanzin: …Nieuw12:31WORDT NU AFGESPEELD

Anti Lockdown Protest loopt uit de hand in Den Haag #VIRUSWAANZIN

NL Gemist•2,6K weergaven1 week geledenWij vroegen ons af wat deze 30.000 mensen hier nou precies bracht, onze Hermes zocht het uit. Laat ons weten in de comments …7:27WORDT NU AFGESPEELD

VIRUSWAANZIN – Rechtzaak tegen gemeente Den Haag

De Kapitein•9,1K weergaven2 dagen geleden28-06-2020 De beelden komen van de Facebook pagina van VirusWaanzin: https://www.facebook.com/groups/Viruswaanzin/Nieuw7:39WORDT NU AFGESPEELD

Tweede Anti-lockdown ‘Drama’ tegengehouden.#VIRUSWAANZIN

NL Gemist•311 weergaven1 dag geledenVorige week waren hier nog 30.000 mensen. Dit keer heeft de politie het snel weten tegen te houden. We vragen de overblijvers …Nieuw9:45WORDT NU AFGESPEELD

Verboden Demonstratie Viruswaanzin Malieveld arrestaties, opstand,vechten, het raakt erg oververhit!

schiedamsglorie•627 weergaven2 dagen geledenWillem Engel: Daniel Gerritsen kwam op 7.32 in beeld, ik vertelde over jou plannen Engeltje, oh? vroeg hij gaat hij die criminelen …Nieuw2:48WORDT NU AFGESPEELD

Demonstratie Viruswaanzin Malieveld: toespreker wordt in politiebus gepropt, 1,5 m.tussen politie?

schiedamsglorie•1,9K weergaven2 dagen geledenNieuw1:05:06WORDT NU AFGESPEELD

#14 Viruswaanzin eist: Opheffing Coronaverbod. I Ab Gietelink interviewt Willem Engel en Jeroen Pols

Cafe Weltschmerz•93K weergaven1 week geledenDeze video is mede mogelijk gemaakt door de G10: kik hier: http://www.g10vandeeconomie.nl Willem Engel (Biofarmaceut) en …1:06WORDT NU AFGESPEELD

Anti-Lockdown demonstranten weggejaagd door de Politie #VIRUSWAANZIN

NL Gemist•375 weergaven2 dagen geledenVorige week waren hier nog 30.000 mensen. Deze week zijn het er ongeveer 30.000 minder, Wat gebeurde er? Het volledige …Nieuw4:25WORDT NU AFGESPEELD

Agentjes waren undercover als Hooligans Demo Viruswaanzin

D.P.•681 weergaven1 week geleden3:18WORDT NU AFGESPEELD

Demonstratie VIRUSWAANZIN weer verboden! Kom toch!!! zondag 28-06-2020 Den Haag

De Kapitein•11K weergaven4 dagen geledenOndanks verbod hebben we toch het GRONDRECHT om te mogen demonstreren! Iedereen is uitgenodigd. Samen zijn we sterk!Nieuw7:00WORDT NU AFGESPEELD

UPDATE VIRUSWAANZIN – Demonstratie 28-06-2020

De Kapitein•4,3K weergaven3 dagen geledenDe beelden komen van de Facebook pagina van VirusWaanzin: https://www.facebook.com/groups/Viruswaanzin/Nieuw21:58WORDT NU AFGESPEELD

Maurice de hond Speech bij Viruswaanzin.nl

Jopportunitybv•1,8K weergaven1 week geledenMaurice weet waar hij over praat als hij op het podium staat van Viruswaanzin.nl Dit was de speech die eigenlijk bedoeld was …2:06:27WORDT NU AFGESPEELD

KORT GEDING VIRUSWAANZIN BESTE KWALITEIT HD

WEES DE WEERSTAND•501 weergaven5 dagen geledenKORT GEDING VIRUSWAANZIN BESTE KWALITEIT HD verbeterde kwaliteit, beter verstaanbaar! https://weesdeweerstand.nl.Nieuw35:03WORDT NU AFGESPEELD

Kort Geding Tegen de Overheid 1 – Startpleidooi door Jeroen Pols

Viruswaanzin•1,7K weergaven2 dagen geledenNaar aanleiding van de dagvaarding heeft de overheid een verweer ingediend. Hieruit is duidelijk geworden dat op geen van de …Nieuw31:51WORDT NU AFGESPEELD

Viruswaanzin, Demo Den Haag 2020

D.P.•526 weergaven1 week geledenStraks om 08:00 uur gaat de Sfeerimpressie in Première op YouTube, met alleen maar gezellige mensen die net als ik voor de …55:24WORDT NU AFGESPEELD

Viruswaanzin.nl eist in kort geding einde van coronamaatregelen – Willem Engel en Jeroen Pols

Potkaars podcast•19K weergavenGestreamd: 2 weken geleden’Samen terug naar Normaal’, demonstratie Malieveld 21 juni. Interview met initatiefnemers Willem Engel en Jeroen Pols – “De …26:45WORDT NU AFGESPEELD

Virus Waanzin met Willem Engel

De Ommekeer•28K weergaven3 weken geledenWillem Engel en Jeroen Pols Dagvaarden en de staat (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, VWS) om per direct de …4K1:00WORDT NU AFGESPEELD

Actiegroep Viruswaanzin wraakt partijdige rechter in Kort Geding tegen de Staat

Endspiel48•1,3K weergaven5 dagen geledenNOS Journaal van donderdag 25 juni 2020, 18:00 uur, met Astrid Kerseboom.Nieuw13:03WORDT NU AFGESPEELD

STOP DE VIRUSWAANZIN

Broeder Bob•3,1K weergaven1 week geledenOok genoten van deze video? Geef mij jouw mening onderaan de video, en vergeet niet te liken en te abonneren! Socials: …2:06:34WORDT NU AFGESPEELD

Behandeling kort geding Viruswaanzin tegen de Staat – Backup – Volledig / Compleet

Daniel Hendriks•37 weergaven2 dagen geledenOp donderdag 25 juni 2020 om 11.00 uur behandelde de rechtbank Den Haag het kort geding van Viruswaanzin tegen de Staat.Nieuw21:07WORDT NU AFGESPEELD

Willem Engel van Viruswaanzin te gast bij Beau 18 juni 2020

Viruswaanzin•2,2K weergaven1 week geleden7:21WORDT NU AFGESPEELD

Verboden Demonstratie Viruswaanzin: het volk wordt weer klemgezet door massa aan politie, VLUCHTEN!

schiedamsglorie•441 weergaven2 dagen geledenNieuw7:31WORDT NU AFGESPEELD

Viruswaanzin Demonstratie Den Haag alle wegen zijn afgezet,we zitten in de val!, vechten, schelden!

schiedamsglorie•4,2K weergaven1 week geledenOp 4.45 minuut: fietser wordt neergemaait! dit is de beroemde scene van een man die weg wilde uit deze zone, niets te maken …4:08WORDT NU AFGESPEELD

Stanley ter Haar | over de demonstratie | Viruswaanzin

Stay Positive•115 weergaven1 dag geledenNieuw2:26WORDT NU AFGESPEELD

SCHIE TV: De Stem van Schiedam: Wat vindt u van ‘viruswaanzin’, die op 21 juni gaat protesteren?

SCHIE•1K weergaven2 weken geledenViruswaanzin heeft opgeroepen om op 21 juni te gaan demonstreren tegen de coronamaatregelen en de 1,5 meter afstand.1:33:14WORDT NU AFGESPEELD

VIRUSWAANZIN: Hoe organiseer ik een demonstratie

De Kapitein•1,4K weergaven1 dag geledenWorkshop VIRUSWAANZIN. Hoe organiseer ik een demonstratie. Geplaatst op 29-06-2020 Facebook pagina van VirusWaanzin: …Nieuw1:19WORDT NU AFGESPEELD

UPDATE VIRUSWAANZIN – Willem Engel over demonstratie 28-06-2020

De Kapitein•2,1K weergaven3 dagen geledenDe beelden komen van de Facebook pagina van VirusWaanzin: https://www.facebook.com/groups/Viruswaanzin/Nieuw12:30WORDT NU AFGESPEELD

25 juni 2020: rechtbank viruswaanzin Staat. Hoe het echt zit?

Unity of Love John Troost•503 weergaven5 dagen geledenNieuw2:48WORDT NU AFGESPEELD

Demonstratie Viruswaanzin Malieveld: toespreker wordt in politiebus gepropt, 1,5 m.tussen politie?

schiedamsglorie•1,9K weergaven2 dagen geledenNieuw6:16WORDT NU AFGESPEELD

VIRUSWAANZIN | DEMONSTRATIE 28 JUNI MET HARDE HAND VERBODEN?!

Broer Rasta [OFFICIAL]176 weergaven3 dagen geledenLaten we vrienden worden op Instagram: http://instagram.com/Broer.rasta.Nieuw11:23WORDT NU AFGESPEELD

Reactie kort geding #viruswaanzin Jeroen Pols, Willem Engel en Prof Pierre Capel

Vincent Everts•52K weergaven5 dagen geledenOp 25 juni diende het kort geding van Viruswaanzin.nl tegen de nederlandse staat met als eis om de 1.5m + alle Covid-19 …Nieuw5:47WORDT NU AFGESPEELD

Viruswaanzin Demonstratie Den Haag Malieveld: Dappere Donkere Spreker houd toespraak over democratie

schiedamsglorie•1,3K weergaven1 week geleden1:27WORDT NU AFGESPEELD

Een wel heel bizarre theorie van viruswaanzin.nl

Pepijn van Erp•1,1K weergaven5 dagen geledenEngel en Pols van viruswaanzin stellen dat besmettingen die bij slachthuismedewerkers worden vastgesteld veroorzaakt kunnen …Nieuw4:16WORDT NU AFGESPEELD

Viruswaanzin was live op 23 juni 2020 – Laatste Nieuws

Peter Heine•1K weergaven1 week geledenDinsdag 23 juni 2020 gaf Willem Egel via Facebook een toelichting op de laatste ontwikkelingen. Belangrijkste bericht: De …55:59WORDT NU AFGESPEELD

Interview Willem Engel ?Viruswaanzin in Nederland ?? Dance First Think Later

Eva van Zeeland•918 weergaven2 weken geledenI am a thinker, but i like dance so much, i don’t have time to think, maybe that is the answer to all, zegt mijn gast Willem Engel …13:32WORDT NU AFGESPEELD

Viruswaanzin Levert de Grootste Online Petitie OOIT in

Viruswaanzin•7,7K weergaven6 dagen geledenViruswaanzin heeft op 23 juni de grootste online petitie ingeleverd in de geschiedenis van Nederland bij de 2e kamer.Nieuw1:09WORDT NU AFGESPEELD

VIRUSWAANZIN ROEPT OP OM MORGEN (28-06) NIET TE KOMEN!

De Kapitein•1,7K weergaven3 dagen geledenNieuw26:03WORDT NU AFGESPEELD

Samenvatting Kort Geding, Viruswaanzin tegen de Staat, 25 juni 2020, tijdcode ter referentie. (3/3)

Timelesseditor•6 weergaven10 uur geledenVideolink naar het originele materiaal met tijdcode: https://youtu.be/C_dMSs4puNE In dit kort geding eist de stichting …Nieuw20:34WORDT NU AFGESPEELD

Corona waanzin: ondernemers bereid je voor!

TTM Communicatie•846 weergaven1 maand geledenHet is waanzin wat er gaande is in deze crisis. Wel of geen mondmaskers, blijft die 1,5 meter bestaan, gaan we ooit weer terug …51:43WORDT NU AFGESPEELD

VIRUSWAANZIN | Kort Geding Tegen De Staat | LIVESTREAM

Samuel Tristan•895 weergaven5 dagen geledenNieuw2:10WORDT NU AFGESPEELD

Willem Engel over de Facebook groepen van VirusWaanzin

Viruswaanzin•3,9K weergaven2 weken geleden1:04:51WORDT NU AFGESPEELD

Viruswaanzin nl incl @mauricedehond kort geding tegen Corona maatregelen overheid NL& Belgie

Het wel en wee van 2020•551 weergaven3 weken geledenViruswaanzin nl incl Maurice de Hond kort geding tegen Corona maatregelen overheid Nederland & België.4:19WORDT NU AFGESPEELD

Update van Willem Engel, na het indienen van de Petitie door Viruswaanzin

Peter Heine•2,5K weergaven1 week geledenUpdate van Willem Engel, na het indienen van de petitie op dinsdag 23 juni, met tot slot een korte dans demo. Dit is een …6:05WORDT NU AFGESPEELD

Stanley ter Haar , Viruswaanzin, ben er helemaal klaar mee

Stanley Ter Haar•5,5K weergaven2 dagen geledenBeste mensen, geen woorden voor huidige ontwikkelingen wat betreft de demo van vandaag in Den Haag.. Weer stonden wij (het …Nieuw34:35WORDT NU AFGESPEELD

Wat Gebeurde Er Op Het Malieveld op 21 Juni 2020?

Viruswaanzin•18K weergaven1 week geledenWe hebben allemaal de beelden gezien op internet en televisie. De politie in burger zou voor uitlokking hebben gezorgd, …4:38:32WORDT NU AFGESPEELD

Kort geding viruswaanzin tegen de Staat.

FTC-NL•1,8K weergavenGestreamd: 5 dagen geledenLIVE : Kort geding viruswaanzin tegen de Staat.Nieuw8:19WORDT NU AFGESPEELD

Demonstratie Malieveld / viruswaanzin – Planet Michell #43

Planet Michell•469 weergaven1 week geledenVandaag toch naar het Malieveld in Den Haag gegaan, ondanks het demonstratieverbod. Ik kwam aan op het moment dat het …4:13WORDT NU AFGESPEELD

#virus #waanzin #verboden #demonstratie #aanhoudingen!! #prohibited #demonstration with #Subtitels

Nwo Own•122 weergaven2 dagen geledenEen week na de vorige demonstratie komen er weer mensen bijeen in het centrum van de stad. De groep zet zich af tegen de …NieuwOndertiteling3:59WORDT NU AFGESPEELD

Wat Je Op Het Malieveld Niet Mocht Horen – Michaela Schippers

Viruswaanzin•3,5K weergaven19 uur geledenMichaela Schippers werd bekend door haar interview op het platform Weltschmerz. Als psychologe slaat zij alarm voor de …Nieuw5:29WORDT NU AFGESPEELD

Het probleem met Willem Engel

Harry Hol•5,4K weergaven3 dagen geledenhttps://petje.af/harryhol Als je Willem Engel mag geloven, valt het reuze mee met Covid-19. Maar waarom zou je Willem Engel …Nieuw1:01WORDT NU AFGESPEELD

Steeds meer demonstranten komen samen op het Malieveld

Omroep West•137K weergaven1 week geledenSteeds meer demonstranten trekken zondag richting het Malieveld, waaronder supporters van verschillende voetbalclubs.2:09WORDT NU AFGESPEELD

Demonstratie Viruswaanzin Malieveld, aan het Centraal Station ging het rustiger als vorige week!

schiedamsglorie•150 weergaven21 uur geledenNieuw9:07WORDT NU AFGESPEELD

viruswaanzin

Lex Hupe•196 weergaven1 week geledenOp 21 juni 2020 zou er een demonstratie plaaysvinden op het Malieveld van ongeveer 10.000 mensen tegen de coronawet die …1:15WORDT NU AFGESPEELD

Viruswaanzin Demonstratie Malieveld Den Haag:Viroloog legt uit aan VPRO over Biologisch wapen Corona

schiedamsglorie•628 weergaven1 week geleden1:19WORDT NU AFGESPEELD

Verboden demonstratie Viruswaanzin Malieveld Den Haag, 11uur, nog heel rustig, moet nog beginnen!

schiedamsglorie•240 weergaven2 dagen geledenNieuw7:09WORDT NU AFGESPEELD

NOS Journaal 19-06-2020: Coronaprotest in Den Haag verboden, kritiek voorstel spoedwet neemt toe

DutchNewsAgency•1,3K weergaven1 week geledenDe Veiligheidsregio Haaglanden verbiedt een demonstratie van de actiegroep “Virus waanzin” die voor zondag was aangekondigd op …1:10WORDT NU AFGESPEELD

Verboden Demonstratie Viruswaanzin: straten worden weer afgezet door politie, er gaan boetes vallen!

schiedamsglorie•149 weergaven2 dagen geledenNieuw8:05WORDT NU AFGESPEELD

Viruswaanzin | Inleiding op de rechtszaak |

One of the Hundred forty-four thousandth•22 weergaven5 dagen geledenWat heb je nodig om een rechtszaakt te winnen?Nieuw12:47WORDT NU AFGESPEELD

Willem Engel van Viruswaanzin | Nu Pakken We Door

Viruswaanzin•17K weergaven3 weken geleden00:00 Samenwerking met team van Rob Elens 01:55 Geef onze artsen hun autonomie terug! 02:48 Waarom wil de politiek zo snel …0:21WORDT NU AFGESPEELD

Verboden Demonstratie Viruswaanzin,alles wordt hermetisch afgesloten, mensen kunnen niet meer weg!

schiedamsglorie•225 weergaven2 dagen geledenNieuw1:21WORDT NU AFGESPEELD

Gele Hesjes Amsterdam Demonstratie-rave op het museumplein Amsterdam samen met viruswaanzin

willemtelable•86 weergaven3 dagen geledencopyright/beeld 2020 willemtelable.Nieuw43:17WORDT NU AFGESPEELD

Transformeren op het Malieveld III – interview met Anna Zeven, lid kernteam Viruswaanzin

Chris Den Daas•1,9K weergaven4 dagen geledenNieuw6:25WORDT NU AFGESPEELD

Viruswaanzin Demonstratie Den Haag, alles stroomt van het Malieveld naar het Centrum Den Haag.

schiedamsglorie•1,8K weergaven1 week geleden16:28WORDT NU AFGESPEELD

Viruswaanzin Demonstratie Malieveld Den Haag we hebben een leuk feestje maar:supporters komen helpen

schiedamsglorie•1,5K weergaven1 week geleden8WORDT NU AFGESPEELDViruswaanzin.nl – Kort geding tegen de staat 25 juni 2020Carollyne Tjong Ayong•Gisteren geüpdatet

VOLLEDIGE PLAYLIST WEERGEVEN8:28WORDT NU AFGESPEELD

De Belangrijkste Rechtszaak In De Geschiedenis Van Nederland – Jeroen Pols

Viruswaanzin•14K weergaven5 dagen geleden25 juni 2020 vond de belangrijkste rechtszaak plaats in de Nederlandse geschiedenis. Het is wat Jeroen Pols van Viruswaanzin …Nieuw0:25WORDT NU AFGESPEELD

M.E. voert charges uit tijdens Viruswaanzin Demonstratie Den Haag 21 juni 2020

Sensi Mila•340 weergaven1 week geleden0:35WORDT NU AFGESPEELD

Verboden Demonstratie Viruswaanzin: Samen Staan we Sterk met hun site op Face Book, effe kijken!

schiedamsglorie•58 weergaven2 dagen geledenNieuw34:33WORDT NU AFGESPEELD

Kort geding Viruswaanzin tegen de staat op 25 juni 2020

Coos van den Elsen•180 weergaven5 dagen geledenViruswaanzin spant een kort geding aan tegen de staat. De rechter van het kort geding wordt twee dagen voor het kort geding …Nieuw1:11WORDT NU AFGESPEELD

Viruswaanzin Demonstratie Toch Doorgegaan✊ 21-06-2020. Malieveld Den haag. Wat Een Topsfeertje.

Sensi Mila•538 weergaven1 week geleden10:17WORDT NU AFGESPEELD

Samenvatting Kort Geding, Viruswaanzin tegen de Staat, 25 juni 2020, tijdcode ter referentie. (1/3)

Timelesseditor•25 weergaven10 uur geledenVideolink naar het originele materiaal met tijdcode: https://youtu.be/yehuiObEb60 In dit kort geding eist de stichting Viruswaanzin …Nieuw7:42WORDT NU AFGESPEELD

Samenvatting Kort Geding, Viruswaanzin tegen de Staat, 25 juni 2020, tijdcode ter referentie. (2/3)

Timelesseditor•9 weergaven10 uur geledenVideolink naar het originele materiaal met tijdcode: https://youtu.be/Y4BAHv8v0I4 In dit kort geding eist de stichting Viruswaanzin …Nieuw35:18WORDT NU AFGESPEELD

Anderhalve meter maatschappij – willen we dat?

De Ommekeer•14K weergaven2 weken geledenOp straat praat ik met mensen over de Corona crisis, de maatregelen en de komende wetswijziging die de anderhalve meter …4K13:52WORDT NU AFGESPEELD

Samenvatting- Kort geding- Viruswaanzin/Staat der Nederlanden- 25-06-2020. Startpleidooi Jeroen Pols

Timelesseditor•57 weergaven1 dag geledenVideolink naar het originele materiaal https://youtu.be/QN6_-MOqOl8 In dit kort geding eist de stichting Viruswaanzin dat er met …Nieuw1:03WORDT NU AFGESPEELD

21 juni 2020 Enschede legt een Bloemengroet uit sympathie voor www.viruswaanzin.nl

Miranda Veurink•200 weergaven1 week geledenVanmiddag, zondag 21 juni, tussen 13.00 en 15.00 hebben een aantal Enschedeërs die zich verbonden voelen met de mensen …19:52WORDT NU AFGESPEELD

Samen terug naar Normaal – webcamvideo van Willem Egel

Peter Heine•1,4K weergaven1 week geleden“Samen terug naar normaal” Dit is de opname van de webcamvideo van Willem Egel die hij op Facebook gaf als inleiding voor de …0:58WORDT NU AFGESPEELD

Viruswaanzin over COVID-19 in Zweden

Mario van Woensel•22 weergaven3 dagen geledenJeroen Pols van Viruswaanzin heeft een interessante analyse over COVID-19 in Zweden.Nieuw230WORDT NU AFGESPEELDNoodverordening wetswijzing corona viruswaanzin lockdownLinda Wever•Vandaag geüpdatet

VOLLEDIGE PLAYLIST WEERGEVEN14:10WORDT NU AFGESPEELD

Antwoorden op vragen door Willem Engel op 29 juni 2020

Peter Heine•3,4K weergaven1 dag geledenTijdens een webinar op Facebook ´s middags op maandag 29 juni 2020, beantwoordde Willem Engel namens Viruswaanzin enkele …Nieuw2:27WORDT NU AFGESPEELD

Viruswaanzin Demonstratie Den Haag Dappere Donkere Spreker onderhandelt met diverse groepen.

schiedamsglorie•424 weergaven1 week geleden7WORDT NU AFGESPEELDviruswaanzin – protest en rechtszaak juni 2020Potkaars podcast•2 dagen geleden geüpdatet

VOLLEDIGE PLAYLIST WEERGEVEN1:00:52WORDT NU AFGESPEELD

Willem Engel en Jeroen Pols Dagvaarden De Overheid

Viruswaanzin•25K weergaven2 weken geledenWillem Engel is een van de meest besproken personen op het internet als het gaat om een kritische noot over het gevoerde …8:06WORDT NU AFGESPEELD

Rechten van de Mens / VIRUSWAANZIN

StarDust FreeNet•43 weergaven1 week geledenVIRUSWAANZIN HEEFT VEEL WERK VERZET OM ONS DE MOGELIJKHEID TE BIEDEN OM EEN VREDEVOLLE …2:06:50WORDT NU AFGESPEELD

Kort Geding Viruswaanzin Tegen De Staat. Live-Stream Van FTC-NL 25-06-2020

FTC-NL•432 weergaven5 dagen geledenKort Geding Viruswaanzin Tegen De Staat. Live-Stream Van FTC-NL 25-06-2020 (De Nederlandse En De Engelse Ondertiteling …Nieuw6:30WORDT NU AFGESPEELD

OPROEP voor getuigen en beeldmateriaal van het Malieveld op 21 juni 2020 en omgeving.

Peter Heine•976 weergaven1 week geledenOPROEP: wij zoeken getuigen en beeldmateriaal Malieveld Onderzoek naar het verloop op het Malieveld De spontane opkomst …13:23WORDT NU AFGESPEELD

Wat Je Op Het Malieveld Niet Mocht Horen – Frank Ruesink – De Keiharde Leugens van Klaas Dijkhof

Viruswaanzin•28K weergaven1 week geledenFrank Ruesink brengt de keiharde leugens van Klaas Dijkhof en Hugo de Jonge aan het licht. De Leugen van Klaas Dijkhof Klaas …6:50WORDT NU AFGESPEELD

DE VERBODEN VIRUS WAANZIN DEMONSTRATIE OP HET MALIEVELD DIE NIET TE VERBIEDEN VIEL!

paulharmans•951 weergaven1 week geledenOp 21 juni 2020 zou er een demonstratie op het Malieveld plaatsvinden die aandacht wilde vragen voor de Virus Waanzin …0:39WORDT NU AFGESPEELD

Dag van de vrijheid #viruswaanzin Utrecht

Douwe Dronkert•4 weergaven1 week geledenviruswaanzin Zie voor meer info: www.viruswaanzin.nl.1:33:14WORDT NU AFGESPEELD

Viruswaanzin | Demonstratie organiseren, hoe werkt dat

Stay Positive•36 weergaven1 dag geledenNieuw8:28WORDT NU AFGESPEELD

Willem Engel van Viruswaanzin: Late Night Update 19 juni 2020

Viruswaanzin•1,2K weergaven1 week geledenDEMONSTRATIE VOOR DE VRIJHEID IN HOGER BEROEP VERBODEN! We kunnen je niet tegenhouden houden om naar Den …4:16WORDT NU AFGESPEELD

Viruswaanzin Protest – Malieveld Den Haag – 21 Juni 2020 – Netherlands

Blanke Pitt•297 weergaven1 week geledenHet einde van de democratie? Of het begin van de revolutie!?!0:52WORDT NU AFGESPEELD

Demonstratie Viruswaanzin Malieveld -21 juni 2020- Provocateurs? Wie wel of niet? Oordeelt u zelf.

Gyula Bosch•118 weergaven1 week geledenBronnen: RTL Avondnieuws 22 juni 2020 …2:51WORDT NU AFGESPEELD

Black Lives Matter Den Haag: een babbeltje vooraf met politie waarom viruswaanzin verboden werd?

schiedamsglorie•135 weergaven1 week geleden