De corona-app stuurt u een bericht als u enige tijd in de buurt bent geweest van iemand die besmet is met het coronavirus. Ook geeft de app advies over wat u dan het beste kunt doen. Dit verlaagt het risico dat u onbewust andere mensen in uw omgeving besmet.

Hoe meer mensen de app gebruiken, hoe meer mensen waarmee de besmette persoon in contact is geweest op deze manier een waarschuwing krijgen. Dit helpt om samen het coronavirus onder controle te krijgen.

Corona-app herkent andere gebruikers

De app herkent via Bluetooth andere telefoons in de buurt die de app gebruiken. Als u langere tijd dichtbij een andere gebruiker bent, slaat uw app de anonieme code van de andere gebruiker op. De app ziet geen persoonsgegevens en legt niet vast waar u bent.

Positieve test melden in de app

Wordt een gebruiker van de app positief getest op het coronavirus? Dan kan de gebruiker er vrijwillig voor kiezen dit te melden in de app.

De app van deze gebruiker stuurt de eigen anonieme codes van de afgelopen dagen naar een centrale server.

Melding als u mogelijk besmet bent

Uw eigen app kijkt een paar keer per dag op de centrale server of er anonieme codes staan die u app herkent.

Als dat zo is, dan bent u in de afgelopen tijd dichtbij een persoon geweest die besmet is met het coronavirus. Er is dan een mogelijkheid dat u ook besmet bent, daarvan krijgt u een melding.

U krijgt in de app ook advies wat u in dat geval het beste kunt doen om te voorkomen dat u het virus onbewust op anderen overdraagt.

Testen van de corona-app

De app wordt op dit moment gebouwd en getest. Daardoor is de precieze werking nog niet 100% zeker.

Welke persoonlijke gegevens gebruikt de corona-app?

De corona-app gebruikt geen persoonsgegevens of locatiegegevens. Alle gegevens die de app gebruikt, zijn volledig anoniem.

Uitwisseling anonieme codes

Als u dichtbij een andere telefoon met de app bent en dit contact duurt lang genoeg, dan wisselen de apps op uw beide telefoons anonieme codes uit. Deze codes zijn anoniem en de app ziet dus niet bij wie u in de buurt bent.

Als de gebruiker van de andere telefoon daarna in de app meldt het coronavirus te hebben, dan stuurt zijn of haar app alle anonieme codes die het afgelopen dagen uitgezonden heeft naar een centrale server.

Uw app checkt of er een match is met de codes van anderen die afgelopen dagen voldoende dichtbij en lang genoeg bij u in de buurt waren om ook besmet te raken. Is er een match?

Dan krijgt u anoniem een waarschuwingsmelding.

Ook de centrale server weet niets van contacten of ontmoetingen.

Hoe zorgt de overheid ervoor dat de app veilig is?

De corona-app moet voldoen aan strenge eisen, bijvoorbeeld op het gebied van privacy en toegankelijkheid. Daarnaast werkt de overheid veel samen met experts en wordt de corona-app grondig getest. Zodat u de app veilig kunt gebruiken.

Strenge eisen corona-app

De app moet voldoen aan strenge eisen op het gebied van:

 • Privacy
  De app werkt volledig anoniem en gebruikt geen gegevens over u of uw locatie. De overheid weet dus niet wie de app gebruikt en bij wie u in de buurt bent.
 • Informatieveiligheid
  De overheid test dat de app niet gehackt kan worden en er geen data kunnen lekken. Omdat de app alleen anonieme gegevens gebruikt, is de app extra veilig.
 • Grondrechten
  Uw grondrechten blijven beschermd. Zo kan bijvoorbeeld niemand u dwingen de app te gebruiken. De overheid niet en ook uw werkgever niet.
 • Toegankelijkheid
  Zo veel mogelijk mensen moeten de app kunnen gebruiken, bijvoorbeeld ook mensen met een visuele beperking.

De app wordt alleen beschikbaar gesteld als aan deze eisen kan worden voldaan.

Samenwerking met experts

Het ontwerpen, bouwen en testen van de app doet de overheid niet alleen. Om zeker te weten dat de app aan alle strenge eisen voldoet, werken externe deskundigen mee aan het project.

Deze deskundigen hebben veel kennis van en ervaring in het maken, testen en beheren van veilige en toegankelijke apps en andere digitale toepassingen.

Iedereen kan meekijken en meedenken

De corona-app is ‘open-source’. Dit betekent dat iedereen tijdens het ontwerpen en bouwen van de app kan meekijken en meedenken. Ook u. Bekijk de designs, technische documentatie en code van de app.

Testen van de corona-app

Voordat de corona-appvoor iedereen beschikbaar is, voert de overheid meerdere tests uit.

Welke techniek gebruikt de corona-app?

Via Bluetooth Low Energy houdt de corona-app bij hoe dichtbij een andere app-gebruiker is. En hoe lang dat duurt.

De app gebruikt door Apple en Google gebouwde technologie. Zij hebben dit wereldwijd beschikbaar gemaakt, zodat alle apparaten met hun besturingssystemen (iOS en Android) informatie met elkaar kunnen delen. Dit delen van informatie gebeurt alleen als u de corona-app gebruikt.

Als u langere tijd dichtbij een andere gebruiker bent, slaat uw app de anonieme code van de andere gebruiker op. Als de andere gebruiker later in de app aangeeft positief te zijn getest op corona, krijgt u een melding. Lees meer over hoe de corona-app werkt.

Laag stroomverbruik

Bluetooth Low Energy verbruikt weinig stroom. Zo belast de app zo min mogelijk de batterij van uw telefoon.

Hoe wordt de corona-app getest voordat deze beschikbaar wordt?

De corona-app wordt uitgebreid getest voor, tijdens en na de lancering. Zo controleert de overheid bijvoorbeeld of de app aan alle privacyeisen voldoet, of de app doet wat de overheid belooft en of de corona-app gebruiksvriendelijk is.

De overheid test de corona-app op verschillende manieren:

 • Terugkerende testen
  Het bouwteam test de app en de achterliggende systemen op een groot aantal momenten tijdens de bouw.
 • Technische test
  Op maandag 8 juni 2020 vond een technische test van de corona-app plaats het Nationaal Trainings Centrum (NTC) in Vught. Militairen hielpen bij het testen van de Bluetooth-verbindingen en hoe goed de afstand en duur van een contact met een andere telefoon met de corona-app werden gemeten.
 • Gebruiksvriendelijkheidstest
  Op 26 en 29 juni 2020 zullen 30 mensen, jong en oud, de hele cyclus van de app testen: het downloaden ervan, het bijhouden van contacten, het melden van een positieve test op corona, enzovoorts. Deze test geldt als acceptatietest voor de veldtest die begin juli plaatsvindt. De test vindt plaats in samenwerking met Universiteit Twente.
 • Grootschalige veldtest
  In de periode van 1 t/m 10 juli houden we in Twente een veldtest met circa 500 mensen. Zij zullen de app een aantal dagen testen in de normale thuissituatie en op de eigen telefoon.
 • Toegankelijkheidstest
  Ondertussen vinden nog testen plaats op toegankelijkheid met speciale doelgroepen, zoals slechtzienden/blinden, slechthorenden/doven, mensen met een motorische beperking, laaggeletterden en mensen die geen Nederlands spreken.
 • PIA en penetratietest
  Tot slot wordt een PIA (protection impact assessment) opgesteld en besproken met de Autoriteit Persoonsgegevens en voert het bouwteam een penetratietest uit.